תרגיל למידה מרחוק בחירום הנו חלק מהיערכות לשעת חירום ותרגילי ההתגוננות הארציים. השימוש בסביבה מקוונת ולמידה מרחוק, בחירום כמו בשגרה, מהווים תחליף למסגרת הפעילות הלימודית, כאשר התלמידים ו/או המורים אינם יכולים להגיע לבית הספר. 

התרגיל הארצי– יתקיים ביום ראשון, ג' אדר ב', 10.3.19. 

בתרגיל יפעלו התלמידים מהבית, החל מהשעה 14:00 עד 20:00.

במהלך התרגיל כל תלמיד מתבקש לבצע את שתי הפעילויות הבאות:

1.להיכנס לקישור הבא ולהשיב:    תרגיל למידה בחירום 

2. לבצע פעילות פדגוגית מתוקשבת. בחר את הכיתה המתאימה וענה:

   כיתה א'

   כיתה ב'

   כיתה ג'

   כיתה ד'

   כיתה ה'

   כיתה ו'

זכרו! היערכות ותרגול בשגרה- הם המפתח להתמודדות נכונה בשעת חירום.


כניסה למערכת