באנר-חדש-2

תרגיל למידה מרחוק בחירום הנו חלק מהיערכות לשעת חירום ותרגילי ההתגוננות הארציים. השימוש בסביבה מקוונת ולמידה מרחוק, בחירום כמו בשגרה, מהווים תחליף למסגרת הפעילות הלימודית, כאשר התלמידים ו/או המורים אינם יכולים להגיע לבית הספר. 

התרגיל הארצי– יתקיים ביום שלישי, ז' אדר, 3.3.19.

בתרגיל יפעלו התלמידים מהבית, החל מהשעה 14:00 עד 20:00.

במהלך התרגיל כל תלמיד מתבקש לבצע את שתי הפעילויות הבאות:

1.להיכנס לקישור הבא ולהשיב: 

  תרגיל למידה בחירום

2. לבצע פעילות פדגוגית מתוקשבת. בחר את הכיתה המתאימה וענה:

 כיתה א'

 כיתה ב'

 כיתה ג'

 כיתה ד'

 כיתה ה'

 כיתה ו'

 

זכרו! היערכות ותרגול בשגרה- הם המפתח להתמודדות נכונה בשעת חירום.


כניסה למערכת